Świadczenia Centrum Sportów Wodnych Kite Mielno na rzecz Gminy

W roku 2014 Kite Mielno w związku z umową z MOSiR wykonała następujące świadczenia dla Gminy Mielno:

– umieszczenie logotypu Gminy Mielno na stronie internetowej w zakładce partnerzy jak również na wszystkich materiałach promocyjnych oraz nazwie

– umieszczenie flag z logotypem Mielna na terenie Centrum Sportów Wodnych

– umieszczenie logotypu Gminy Mielno na koszulkach Instruktorów

– zorganizowaliśmy zajęcia dla dzieci z Gminnych placówek wychowawczych

– udzielenia lekcji kite (szkolenia na trenarzeże) dla turystów odpoczywających w Gminie Mielno w okresie od 1.07.2014-8.09.2014 o określonym czasie 9:00-11:00 ( 2h dziennie)

Wartość usług: 22.800zł

Promocja Gminy w programach TVN z udziałem Kite:

– TVN –luty- Co za tydzień- relacja z Międzynarodowego Zlotu Morsów i Winter Race (oglądalność 7 milionów widzów) 30 tysięcy złotych netto

– TVN Meteo i Turbo–luty- Magazyn Żeglarski- relacja z Międzynarodowego Zlotu Morsów i Winter Race Łącznie 12 emisji na antenie TV oraz online na portalu TVN24(oglądalność 4milionów widzów) 8000 złotych netto

– TVN Meteo i Turbo–luty- Magazyn Żeglarski- relacja z Międzynarodowego Zlotu Morsów i Winter Race Łącznie 12 emisji na antenie TV oraz online na portalu TVN24(oglądalność 4milionów widzów) 8000 złotych netto

– TVN Meteo i Turbo–kwiecień- Magazyn Żeglarski- relacja z Treningu do Pucharu Polski Łącznie 12 emisji na antenie TV oraz online na portalu TVN24(oglądalność 4milionów widzów) 8000 złotych netto

– TVN Meteo i Turbo–kwiecień- Magazyn Żeglarski- relacja z Treningu do Pucharu Polski Łącznie 12 emisji na antenie TV oraz online na portalu TVN24(oglądalność 4milionów widzów) 8000 złotych netto

– TVN Meteo i Turbo–lipiec- Magazyn Żeglarski- 2 edycje Kite z Gwiazdami z udziałem Moniki Pyrek oraz Damiana Ukeje Łącznie 24 emisje na antenie TV oraz online na portalu TVN24(oglądalność 4milionów widzów) 16 000 złotych netto

– TVN –Kto Poślubi Mojego Syna realizacja scen z Kite i Sup w szkole (oglądalność 8milionoów) 5000 złotych netto

– TVN Meteo i Turbo–sierpień- Magazyn Żeglarski- relacja z Pucharu Polski Łącznie 12 emisji na antenie TV oraz online na portalu TVN24(oglądalność 4milionów widzów) 8000 złotych netto

– TVN Meteo i Turbo–kwiecień- Magazyn Żeglarski- relacja z Mistrzostw Europy Łącznie 12 emisji na antenie TV oraz online na portalu TVN24(oglądalność 4milionów widzów) 8000 złotych netto

W sezonie 2015 Chcielibyśmy promować Gminę Mielno przez następujące Świadczenia:

– umieszczenie logotypu Gminy Mielno na stronie internetowej w zakładce partnerzy jak również na wszystkich materiałach promocyjnych oraz w nazwie szkoły

– umieszczenie flag z logotypem Mielna na terenie Centrum Sportów Wodnych

– umieszczenie logotypu Gminy Mielno na koszulkach Instruktorów

– udzielenia lekcji kite (szkolenia na trenarzeże) dla turystów odpoczywających w Gminie Mielno w okresie od 1.07.2015-8.09.2015 o określonym czasie 9:00-11:00 ( 2h dziennie)

– organizowanie zajęć dla dzieci z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

– promowania Gminy podczas relacji z działalności szkoły w TV i Radiozdj kite1 zdj kite2img037

Reklamy

Oświadczenie Wójt Mielna dot. dzierżawy plaży Centrum Sportów Wodnych Kite Mielno

Drodzy Mieszkańcy,

pragnę odnieść się do artykułu lokalnej prasy dotyczącego dzierżawy przez MOSIR części plaży na wysokości ul. Pionierów pod Centrum Sportów Wodnych Kite Mielno. Wokół sprawy tej narosło wiele spekulacji i błędnych informacji, które chciałabym sprostować, w związku z docierającymi do mnie sygnałami od Mieszkańców oraz szumem medialnym .

Realizując założenia Strategii Rozwoju Gminy Mielno na lata 2014-2022 dotyczące wspierania działań służących postrzeganiu Mielna jako miejsca aktywnego wypoczynku oraz pragnąc poszerzyć tegoroczną ofertę turystyczną będziemy propagować sporty wodne. Chcąc urozmaicić letni wypoczynek dzieciom z naszej gminy (darmowe godziny nauki pływania  na morzy z latawcami), MOSIR jak w roku poprzednim wydzierżawił wspomniane miejsce dla celów szkoleniowych i młodziezy.W obecnych czasach wszystkie gminy nadmorskie ofiarują plażę, piasek i wodę. Aby się czymś wyróżnić, Mielno musi zaoferować coś nowego, atrakcyjnego. Z Kite Mielno współpracujemy owocnie od kilku lat. Zorganizowaliśmy wspólnie kilka przedsięwzięć o zasięgu krajowym i międzynarodowym, których efekty są policzalne na płaszczyźnie barterowej-za sam czas antenowy, który musielibyśmy zapłacić w roku poprzednim dzięki promocji Kite Mielno z telewizjach TVN, TVN Meteo, TVN Turbo, cena wyniosłaby ponad sto tysięcy złotych.Uważam, iż w nadmorskiej gminie tego typu projekty zasługują na wsparcie, gdyż swoim działaniem wpisują się w promocję i to nie tylko gminy, ale także regionu. Nieprawdą jest opinia, iż plaża w tym rejonie zostaje zamknięta czy dostęp do niej będzie ograniczony. Jestem otwarta również na inne formy promocji gminy-poprzez sport i rekreację-jako miejsca aktywnego wypoczynku. Jednak jak do tej pory nie zgłosili się potencjalni współpracownicy w tej materii. Pakiet usług i korzyści zaproponowany przez Kite Mielno jest krokiem w kierunku zmiany wizerunku, z którym „walczymy” od lat.

Artykuł, który ukazał się w Głosie Koszalińskim był tendencyjny a informacje w nim zawarte nie były rzetelnie przedstawione, z błędami merytorycznymi. Spowodował on nagonkę medialna na moja osobę oraz Centrum /sportów Wodnych Kite Mielno. Została oskarżona o branie łapówek oraz inne profity. Oświadczam, że jest to spreparowane kłamstwo. Oświadczam również, iż zakupiony przeze mnie samochód został ze środków własnych (w roku 2015, stąd nie będzie podany w kolejnym oświadczeniu majątkowym, które dotyczyć będzie 2014 roku), podobnie jak mój ostatni urlop w Egipcie. Jednocześnie informuję, że jestem w związku z powyższym jestem skłonna złożyć doniesienie do prokuratury na wszystkie oskarżenia i pomówienia pod moim adresem pojawiające się na forum Echo Mielna GK 24.

Olga Roszak-Pezała

Sesja 24.04.2015r. za nami

Dziś w Urzędzie Gminy Mielno odbyła się kolejna sesja Rady Gminy.

Wśród wielu punktów w porządku obrad znalazła się ocena przez radnych stopnia przygotowania gminy do sezonu letniego, ze strony Mieleńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Centrum Informacji Turystycznej. Radni zwracali uwagę na problem zbyt małej ilości stanowisk kąpielowych na ponad dwudziestokilometrowym odcinku plaż mieleńskich, co jest związane z problemem pozyskania ratowników chętnych do współpracy.Obecnie planowanych jest 16 stanowisk ratowniczych i zatrudnienie na okres letni 65 ratowników WOPR. Koszt utworzenia kolejnego stanowiska to ok. 40 tys. zł, jak mówi dyrektor Maciej Goza. Jak w roku poprzednim, pracę ratowników na plaży wspierać będzie ekipa ratowników PCK patrolujących miejscowości na rowerach. Zadania MOSIRU to również zapewnienie czystości plaż czy uzupełnienie stanu sanitariatów stacjonarnych kabinami przenośnymi Toi-Toi w każdym sołectwie. To, co jest widoczne już teraz wśród przygotowań do sezonu letniego, to pierwsze etapy prac ogrodniczych prowadzonych na terenie gminy. Ponadto usunięte zostały problematyczne na plaży w Mielnie pozostałości po betonowych podstawach zjeżdżalni wodnej. Pod poniższymi linkami znajdują się: profile wody w kąpieliskach morskich na terenie gminy (http://www.mosir-mielno.bip.net.pl/?c=349) oraz regulamin kąpielisk w gminie (http://www.mosir-mielno.bip.net.pl/?c=331).

Centrum Informacji Turystycznej przedstawiło plan imprez organizowanych i wspieranych przez CIT (program taki znajduje się w najnowszym biuletynie Życie Gminy).

Wśród pozostałego porządku obrad znalazło się również decyzje łatwiejsze i trudniejsze,jak ta o zmniejszeniu dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli; z kolei w Sarbinowie swoja nazwę w tonacji kwiatowej, zaproponowanych przez Radę Sołecką, uzyskało kilka ulic (Fiołkowa, Makowa, Krokusowa, Lawendowa, Bratków, Storczyków, Różana, Powiatowa).

Tradycyjnie w ramach zapytań i interpelacji radni dopytywali Panią Wójt oraz pracowników urzędu o sprawy bieżące, zgłaszane również przez mieszkańców. Padło pytanie o wypełnianie kwestionariuszy opłaty klimatycznej w związku z nowym wzorem dowodów osobistych (bez adresu meldunku), uzupełnienie znaków kierunkowych na miejscowości, sprzątanie po ostatnich przycięciach drzew czy możliwość udostępnienia ksera petentom urzędu oraz wiele innych.

A Wy, Drodzy Mieszkańcy, gdzie i jakie wydarzenia byście najchętniej zobaczyli? Gdzie Waszym zdaniem brakuje stanowisk ratowniczych? Co w trakcie przygotowań do sezonu letniego nie powinno być pominięte?

Zgłoszona została wśród radnych również propozycja platformy dialogu z Mieszkańcami-forum nie anonimowego, by dyskusja została skierowana na merytoryczne tory. Mamy nadzieję, że niniejszy blog spełni tę funkcję. Zapraszamy do dzielenia się z nami swoimi spostrzeżeniami!

MODERNIZACJA KANALIZACJI W SARBINOWIE

bef6cf2a8d115ba564180f376fbefd37-1

 

W dniu 20 marca 2015 roku została podpisana umowa na roboty budowlane dot. realizacji  inwestycji pod nazwą „Modernizacja grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej DN 400 i DN 300 w miejscowości Sarbinowo poprzez bezwykopową renowację” współfinansowanej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Wykonawca, Firma PER AARSLEFF POLSKA Sp. z o.o. ul. Wiertnicza 131, 02-952 Warszawa, wybrany został w wyniku rozstrzygnięcia przetargu ogłoszonego przez Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny               Sp. z o.o. w Unieściu.

Miejsce wykonywania prac: Sarbinowo, ul. Południowa
W ramach pracy zostanie zmodernizowanych ok. 1200 mb kanalizacji grawitacyjnej oraz 33 studnie rewizyjne.
Modernizacja polega na nowoczesnym sposobie renowacji kanałów poprzez wprowadzenie rękawa poliestrowego nasączonego żywicami, który następnie zostanie utwardzony termicznie. Celem modernizacji jest uszczelnienie kanałów kamionkowych oraz studni rewizyjnych żelbetowych, jednocześnie zwiększających żywotność i przepustowość istniejącej kanalizacji sanitarnej.

Wartość podpisanej umowy to 944 717,65 zł netto
Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wynosi 75%
Firmę PER AARSLEFF POLSKA Sp. z o.o. reprezentował: Sebastian Kasparek – Pełnomocnik
Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny Sp. z o.o. w Unieściu – Wioletta Dymecka – Prezes Zarządu
W dniu 26.11.2014r. w Szczecinie podpisana została umowa o przyznanie pomocy nr 00283-6921-UM1600376/14 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 pomiędzy Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego a Zakładem Wodociągowo-Kanalizacyjnym Sp. z o.o. w Unieściu na zadanie pn. „Modernizacja grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej DN 400 i DN 300 w miejscowości Sarbinowo poprzez bezwykopową renowację”. Wartość dofinansowania wynosi 741 354,00 zł
Strony reprezentowali:
Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego – Andrzej Jakubowski – Wicemarszałek oraz Wojciech Drożdz – Wicemarszałek
ZWK Sp. z o.o. w  Unieściu – Marcin Kuciński – Prokurent

b1aa5c974d6ce6e8b6b519f5381202b7

Odbyło się spotkanie z przedstawicielami Gminnej Rady Gospodarczej celem oceny stanu gospodarki odpadami komunalnymi oraz prac związanych z przygotowaniem kolejnych planów zagospodarowania przestrzennego (Mielenko, Chłopy, mierzeja). GRG jest ciałem doradczym wójta przy ustalaniu priorytetów i kierunków rozwoju gminy. Rada złożona z lokanych przedsiębiorców i ludzi bizensiu pozwala z innego punktu widzenia obiektywnie ocenić działania samorządowe.

Finał „konsultacji”: postulowano pilną konieczność budowy własnej sortowni odpadów celem zmiejszenia kosztów wywozu do RIPOK-u w Sianowie.

 

Dzik jest… dziki?

indeks

Dzik – każdy widział, każdy wie-to gatunek dużego, lądowego ssaka łożyskowego z rzędu parzystokopytnych. Ostatnimi czasy prawie każdy mógł go też zobaczyć nie tylko w swoim naturalnym środowisku, ale i nieco bliżej człowieka…

Problem dzików na terenach miast , nie tylko Mielna, to problem duży i poważny. Te zwierzęta nie boją się ludzi i nigdy nie będą się bać także odgłosów „miejskich”. W efekcie swoich przyzwyczajeń takie zwierzęta prawie zawsze wracają na tereny zamieszkałe przez ludzi, poszukując m.in., łatwego pożywienia jak resztki i odpadki-zwierzę szuka łatwego żeru. Niezabezpieczone śmietniki w pobliżu lasu zawsze przyciągać będą dziki, a trawniki to istna kopalnia przepysznych larw i pędraków.

Prawo łowieckie reguluje zasady ponoszenia odpowiedzialności za szkody, jakie wyrządziły dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny.  Zgodnie z jej postanowieniami – gdy szkoda wystąpi na terenie obwodu łowieckiego –  odpowiedzialność ciąży na dzierżawcy lub zarządcy tego obwodu. Natomiast, gdy szkody dopuściło się zwierzę łowne, objęte całoroczną ochroną, odpowiada Skarb Państwa. W obecnym stanie prawnym dotyczy to jedynie łosi  (Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych). Inaczej jest w sytuacji, gdy szkoda dotyczy obszarów niewchodzących w skład obwodu łowieckiego. Wówczas odpowiedzialność ponosi Skarb Państwa. Koła łowieckie odpowiedzialne są za utrzymanie odpowiedniej liczby zwierzyny łownej. Jeśli zostanie jej zbyt wiele, to na takie koło również zostanie nałożona kara. Myśliwi partycypują w kosztach usuwania szkód w lasach, wypłacają również odszkodowania rolnikom poszkodowanym przez zwierzynę.

Niestety powinniśmy się już przyzwyczaić do bliskości dzikich zwierząt. Czy z tej bliskości powinniśmy być zadowoleni, czy też raczej powinniśmy uważać na nie? W jakich miejscach widzieliście dziki w Mielnie i co o tym fakcie sądzicie?