Sesja i absolutorium

Majowa sesja rady za nami, przed nami-jutrzejsza (30 czerwca), najważniejsza w roku-sesja sprawozdająca pracę Wójta w roku 2014 i podsumowująca tą pracę udzieleniem lub jego brakiem absolutorium dla Wójta przez Radnych.

ABSOLUTORIUM

Rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy, powołując w tym celu Komisję Rewizyjną (oraz pozostałe komisje fakultatywne). Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Wniosek ten podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową. Uchwałę w sprawie absolutorium rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy – co oznacza, że przy składzie rady w ilości 15 radnych minimum 8 z nich musi zagłosować „za” udzieleniem absolutorium i analogicznie w przypadku nieprzyznania wójtowi poparcia-8 głosów na „przeciw”.

Jak będzie tym razem? O tym i o pozostałych istotnych kwestiach znajdujących się w programie jutrzejszej ( m.in. zmiany w budżecie 2015, wykonanie planu finansowego instytucji kultury za I półrocze,  kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej, dotacja dla Ochotniczej Straży w Mielenku i inne) dowiemy się już jutro o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

A CO DZIAŁO SIĘ OSTATNIM RAZEM?

Radni zapoznali się z przygotowaniem Gminy Mielno do sezonu letniego 2015 pod względem bezpieczeństwa publicznego. Informacji o zasobach i planowanych działaniach udzielał Komendant Miejskiej Policji w Koszalinie (jednym  z działań prewencyjnych było spotkanie funkcjonariuszy na początku czerwca z mieszkańcami gminy dotyczące zagrożeń i niebezpieczeństw związanych z sezonem letnim a całodobowe dyżury rozpoczną się 26 czerwca i potrwają do 31 sierpnia), Straż Gminna w Mielnie oraz Straż Graniczna w Kołobrzegu. Zatwierdzony został wykaz kąpielisk obowiązujących podczas zbliżającego się dużymi krokami lata. Do nowego roku szkolnego uczniom jest więc jeszcze myślami całkiem daleko, lecz już teraz określone zostały nowe kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych i gimnazjum.Pozytywnie radni zaopiniowali również sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2014. Zaktualizowany został regulamin zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy. Po części opiniującej zażalenia na działalność Wójta i projekty uchwał sprzedaży i dzierżawy nieruchomości sesję zakończyła uchwała przyznająca dotację celową dla Województwa Zachodniopomorskiego.

Reklamy

Budowa drogi Południowej w Sarbinowie

sarbinowo,poludniowa

ULICA POŁUDNIOWA
W niedługim czasie rusza długo wyczekiwana inwestycja pod nazwą Budowa Drogi
Południowej w Sarbinowie.Jest to kluczowa budowa dla miejscowości , która w części rozwiąże problemy komunikacyjne i parkingowe.

Koszt całej inwestycji to 4.870 365,58 zł.
Długość budowanego odcinka- 1600 m
Przekazanie placu budowy -16/17 czerwca
Planowany koniec inwestycji -listopad 2015
Inwestycja wiąże się z pewnymi utrudnieniami w okresie sezonu letniego,w związku z czym WYROZUMIAŁOŚĆ i CIERPLIWOŚĆ mieszkańców i turystów mile widziana!.

Jesteśmy 80-tym pokoleniem po Chrystusie…

ding-am-deich-05

Jesteśmy 80-tym pokoleniem po Chrystusie. To długo? Kolejne 800 pokoleń po nas będzie musiało borykać się z odpadami powstającymi z funkcjonowania elektrowni atomowej. Tak, znów ten atom, znów ta walka…Jakie formy taka walka może przybrać-można było zobaczyć podczas wczorajszej projekcji filmu w koszalińskim Multikinie „Nowy Sąsiad” („Das Ding am Deich”) reżyserii Antje Hubert z inicjatywy stowarzyszenia  z Gąsek. Wójt Mielna Olga Roszak Pezała, radni i wszyscy zainteresowani bezpłatnie mieli okazję nie tylko poznać historię oporu mieszkańców niewielkiej wioski nad Łebą przeciwko budowie elektrowni jądrowej,ale i poznać jednego z mieszkańców Brokdorf-Karstena Hinrichsena, aktywnego przeciwnika elektrowni.

Czy energia jądrowa to tanie źródło energii, czy błędne koło naiwnej wiary w postęp? Dla mieszkańców Brokdorfu złotym cielcem była sfinansowana ze środków rządowych odkryta pływalnia i darowane sadzonki choinek.Śmieszne? Naiwne? Wystarczyło, by wiele osób zmieniło zdanie na „tak”. Nie wszystkim na szczęście-w latach siedemdziesiątych, gdy ogłoszono decyzję o budowie, na protesty, czy żywe łańcuchy rąk, potrafiło pojawić się 100 000 osób! Z jakim skutkiem? Czy rząd wziął pod uwagę taki krzyk ludu? To nie jest bajka ze szczęśliwym zakończeniem. Pierwsze buldożery wjechały na plac budowy o drugiej w nocy, do obrony (przed kim?) robotnikom pomagały wojska z psami, armatki wodne, zasieki kolczaste…Po wniesieniu przez mieszkańców i pobliskie gminy sprawy do sądu ten unieważnił pozwolenie na budowę w związku z nieprecyzyjnym wskazaniem docelowego miejsca składowania odpadków radioaktywnych.Uff…spokój…na trzy lata. Przed ostatnią rozprawą, dosłownie cztery dni przed jej terminem, zmienione zostały przepisy mniej restrykcyjnie traktujące politykę składowania radioaktywnych odpadów. Sprawa została przegrana, pozew odrzucony a elektrownia po 13 latach (!) mimo aktywnej walki mieszkańców, tuż obok małej wioski nad Łebą, została wybudowana…A wyższa zachorowalność w okolicy na nowotwór? Tłumaczona jest wyższą wykrywalnością z powodu zwiększonej ilości badań profilaktycznych na tym terenie, co miałoby zawyżać statystykę przeciętnej zachorowalności. A środki zapobiegawcze w przypadku awarii? Są, w postaci darowanych przez koncern burmistrzowi tabletek z jodem (należy je zażyć przed katastrofą;)). Jest jeszcze przecież ćwiczony od czasu do czasu plan ewakuacyjny, z podziałem na strefy, procedury, badania napromieniowania-wszystko krok po kroku. A co jeśli pierwszym krokiem szefa sztabu kryzysowego będzie…krok w stronę domu, bo przecież-jak stwierdził-sam nie wie, czy w sytuacji awarii elektrowni zwycięży poczucie obowiązku wobec szefowania akcji ratunkowej, czy wobec ratowania swoich własnych córek…

Tyle na temat. Materiał robi wrażenie. Nie ma na celu wzbudzić w nas nastawienie bojówkarskiego charakteru. Ma pomóc nie opaść naszym zapałom walki z atomem w naszym regionie. ?Jaką drogą-to już sprawa na inną dyskusję…Im pozostały już tylko coroczne, milczące protesty przed bramą elektrowni-nam protesty na wciąż zielonych polach. Na ostatnim spotkaniu organizacyjnym zwolenników walki z atomem w Gąskach było jedynie 8 osób. Każdy ma swoje życie/rodzinę/biznes/etc. Ale zagrożenie mamy wspólne!

Żółte banery „Atom stop” czekają!

Poniżej-link do filmu on-line (wersja oryginalna, bez polskich napisów, lecz same zdjęcia są wystarczająco sugestywne)

FESTYN INTEGRACYJNY Z OKAZJI 25 LAT SAMORZĄDU – MIELNO

FESTYN INTEGRACYJNY Z OKAZJI 25 LAT SAMORZĄDU – MIELNO
KIEDY: 05.06.2015 – PIĄTEK
START: GODZ. 17.00
MIEJSCE: PLAC REKREACYJNY PRZY UL. ŻEROMSKIEGO

Samorząd ma  25 lat. Ma swoje wady –czasem trudno go zrozumieć, wydaje się niedostępny. Ale poza tym nie można go nie lubić – rozwija się, uczy, coraz bardziej chce się angażować w życie otoczenia, zaczyna dbać o swój budżet. Najwyraźniej dorasta. Kto – nasz samorząd terytorialny!

25 lat temu, 27 maja 1990, odbyły się w Polsce pierwsze po transformacji wybory samorządowe. Świętujmy razem ich rocznicę – 25 urodziny samorządu. Świętujmy własne urodziny – bo samorząd to my wszyscy!

Nasz samorząd to też nasi radni. Kiedy ostatnio z nimi rozmawialiście? Jeśli nigdy albo dawno temu, to warto ich bliżej poznać, jeśli dopiero co – to i tak warto dopytać ich jeszcze o parę kwestii. Rocznica wyborów do samorządu lokalnego może być świetną okazją na spotkanie z radnymi, zupełnie nieformalne, w piknikowej atmosferze, na którym mieszkańcy będą mogli porozmawiać o tym, co w ich gminie już się udało, a co wymaga jeszcze zmian i jak te zmiany osiągnąć.

11392781_478414615656131_1126757139830518316_n