DOŻYNKI GMINNE 2015

Dozynki

Reklamy

Woda i ścieki, czyli czysta i brudna gra

Dwie uchwały Rady Gminy Mielno poprzedniej kadencji dotyczące taryf za wodę i ścieki na rok 2013 i 2014 zostały zaskarżone przez p. Zbigniewa Choińskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, z żądaniem ich uchylenia. W dniu 19 sierpnia sąd ogłosił wyrok w sprawie jednej z zaskarżonych uchwał, w którym stwierdził jedynie naruszenie prawa, ale sama uchwała nie została uchylona-naruszenie prawa nie jest tak istotne, aby skutkowało jakimikolwiek konsekwencjami. Jest to wyrok I instancji, nieprawomocny i zostanie po otrzymaniu uzasadnienie zaskarżony do NSA. Sprawa drugiej skargi p. Zbigniewa Choińskiego została zawieszona. O dalszym toku postępowania zostaniecie Państwo rzetelnie poinformowani.

Olga Roszak-Pezała

Atomowa…(nie)moc

atom

Od zawsze… tj. od feralnego dnia wytypowania Gąsek, jako miejsca lokalizacji elektrowni atomowej zawzięcie – i jako gospodarz gminy, i jako jej mieszkaniec – walczyłam z tą decyzją.

Walczyłam i walczę(dosłownie i w przenośni) z decydentami, zwolennikami elektrowni atomowej w kraju i regionie, z rządowymi planami i pomysłami inwestora, gdyż wizja życia w sąsiedztwie atomu wszystkich nas paraliżuje.

Prawnie, jako Gmina Mielno dotarliśmy do końca drogi sądowo-administracyjnej. Skarga kasacyjna złożona w Naczelnym Sądzie Administracyjnym to przedostatni etap gminnej wędrówki…

Miałam wspólnie z mieszkańcami Gąsek i przedstawicielami komitetu www.bezatomu.pl. pikietować w piątek (07.08.15) w Warszawie pod siedzibą NSA – bez względu na wyrok – nasz sprzeciw wobec atomowej inwestycji.

Ja byłam, mimo, iż wstawiennictwo było nieobowiązkowe, ale zabrakło czy oby nie zabrakło „reszty świata”. Powiem tak: zabrakło przede wszystkim pełnej informacji od tych, co obecnie myślą, iż kreują „politykę atomową” w gminie.

Szkoda, że zabrakło im wyobraźni (i też taktu), aby poinformować wójta o zrodzonej nagle inicjatywie. Szkoda, iż planu nie skonsultowano z gospodarzem gminy, który zawsze i wszędzie w tym względzie służył wsparciem… rozmaitym (także a może przede wszystkim finansowym).

NSA oddaliło sprawę, gdyż jedna ze stron złożyła wniosek o wyłączenie ze składu sędziowskiego jednego z sędziów. W tej sytuacji sąd uznał, że musi zapoznać się z wnioskiem i rozprawę odroczył (przesunął o kilka godzin). Finał: 07 sierpnia 2015 r. o godz. 13.40 NSA odrzucił złożony wniosek, uznając go za bezzasadny.

Wtedy nastąpił punkt kulminacyjny, gdyż ten sam wnioskodawca złożył kolejny wniosek, który dotyczył również wyłączenia ze składu orzekającego sędziego tym razem sprawozdawczego, co poskutkowało odroczeniem terminu rozprawy.

Zastanawiam się czy taka strategia ma sens? Co finalnie, powtarzam finalnie przyniesie nam, jako gminie, społeczności, samorządowi?

Czy składnie mało merytorycznych wniosków, notabene pisanych delikatnie mówiąc mało elokwentnym językiem nie będzie gwoździem do trumny dla Gminy Mielno. Może w sprawach kluczowych w danej materii warto korzystać z sugestii profesjonalistów, a nie samozwańczych prawników – speców od atomu.

——————————————————————

Poniżej kilka aktualności co do lokalizacji elektrowni :

http://energetyka.wnp.pl/pge-ej-1-preferowana-lokalizacja-elektrowni-jadrowej-pod-koniec-2017-r,254868_1_0_0.html

oraz recenzja rozprawy w Głosie Koszalińskim:

http://www.gk24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=%2F20150807%2FPOWIAT01%2F150809794