KONSULTACJE SPOŁECZNE

c207d0e9679fe7909a973badf76ff94a

Zarządzenie  Nr 45/145//2015
Wójta Gminy Mielno
z dnia 15 września 2015 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania miejscowości Mielno statusu miasta oraz włączenia do jego granic miejscowości Unieście.

Na podstawie art. 4a ust. 1,  art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 549 z póź. zm.) w związku z § 2 załącznika do Uchwały Nr XXIV/277/12 Rady Gminy Mielno z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Mielno (Dz. Urz. Woj. Zach. Z 2012 r., poz. 1946, poz. 147 ze zmianami) oraz Uchwały nr XII/149/2015  z dnia 07 września 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania miejscowości Mielno statusu miasta oraz włączenia do jego granic miejscowości Unieście

postanawiam, co następuje:

 
§ 1 Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych, których przedmiotem jest nadanie miejscowości Mielno statusu miasta oraz włączenie do jego granic miejscowości Unieście.

§ 2 Celem konsultacji będzie wyrażenie opinii w sprawie nadania miejscowości Mielno statusu miasta oraz włączenia do jego granic miejscowości Unieście.

§ 3 Termin rozpoczęcia konsultacji ustalam na dzień 16 września 2015 r., a zakończenia na dzień 15 października 2015 r.
§ 4 Konsultacje mają zasięg ogólnogminny i przeprowadza się je na terenie Gminy Mielno.

§ 5 1. Konsultacje społeczne przeprowadza się w formie ankiet skierowanych do mieszkańców Gminy Mielno. Wzór formularza ankiety stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Formularz ankiety:
a) zostanie opublikowany na stronie internetowej Gminy Mielno;
b) zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej;
c) zostanie umieszczony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Mielnie;
d) zostanie udostępniony w sekretariacie i punkcie obsługi interesanta Urzędu Gminy w Mielnie;
e) zostanie udostępniony w trakcie zebrań wiejskich odbywających się na terenie Gminy Mielno.

§ 6 Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych jest Wójt Gminy Mielno.

§ 7 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
        Wójt Gminy Mielno
        Olga Roszak-Pezała

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Connecting to %s