Budżet rozsądku i równowagi finansowej

Przechwytywanie4

41 milionów złotych wyniesie tegoroczny dochód gminy Mielno, a inwestycje pochłoną
11 milionów złotych – zakłada budżet, który radni przyjęli jednogłośnie.

Najwięcej pieniędzy pochłonie przebudowa przedszkola, stadionu, ul. Brzozowej w Mielenku. Lista inwestycji jest bardzo długa. – W tegorocznym budżecie prawie 11 mln pochłoną inwestycyjne, które bezpośrednio wpłyną na poprawę bezpieczeństwa i wizerunku Gminy Mielno. Nadal priorytetem są oczywiście drogi! Dlatego konsekwentnie realizujemy kolejne etapy długofalowych zadań takie jak: budowa promenady Mielno – Unieście, dróg rowerowych w gminie, zaplecza stadionu w Mielnie, czy rozbudowa mieleńskiego przedszkola.

Budżet na 2016 rok jest tworzony w powiązaniu z Wieloletnią Prognozą Finansową dla Gminy Mielno na okres 2016-2029 i realizowany z uwzględnieniem strategicznych celów oraz zasadami polityki budżetowej. Należy podkreślić, iż od kilku lat następuje stopniowa redukcja zadłużenia gminy, która prowadzona jest w sposób niezagrażający priorytetom polityki prorozwojowej. – Położony został nacisk na zachowanie bezpiecznej równowagi między potrzebami rozwojowymi gminy, a możliwościami budżetu z uwzględnieniem wsparcia zewnętrznego stanowiącego bezzwrotną pomoc finansową z UE – podkreśla wójt Olga Roszak-Pezała. W ramach projektów współfinansowanych z budżetu UE istotne znaczenie będą mieć szczególnie zadania planowane do realizacji wspólnie z innymi samorządami przy wykorzystaniu nowej formy współpracy, zwanej Zintegrowane Inwestycje Terytorialne oraz przedsięwzięcia prowadzone zgodnie z Planem Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Mielno na lata 2015 – 2023”.
Łączna wartość wydatków majątkowych w 2016 r. wyniesie blisko 10,91 mln zł, co oznacza poziom niższy do wydatków wykonanych w ubiegłym roku Najważniejsze źródło dochodów własnych stanowią podatki i opłaty lokalne, a w szczególności podatek od nieruchomości, który stanowi w strukturze planowanych na 2016 r. dochodów bieżących 40 proc., co daje kwotę 13,8 mln zł. – Przy planowaniu wpływów z podatku od nieruchomości wzięto pod uwagę skutki braku planu zagospodarowania przestrzennego na niektórych obszarach, co pozwala podatnikom na dokonanie zmiany funkcji budynków, które następnie może powodować zmniejszenie wpływów – tłumaczy wójt. Drugim pod względem wielkości wpływem z tytułu podatków i opłat lokalnych są wpływy z tytułu opłaty targowej i opłaty miejscowej w planowanej łącznej wysokości 3.400.000,00 zł, która stanowi blisko 10 proc. dochodów bieżących. Sukcesywny wzrost dochodów pozyskiwanych z tego źródła związany jest głównie ze stale rosnącą ilością miejsc wypoczynku dla turystów oraz godną zauważenia skrupulatnością i wiedzą kwaterodawców, którzy pobierają i odprowadzają tę opłatę do budżetu gminy. Około 8 proc dochodów bieżących stanowią pozostałe dochody własne, między innymi z dzierżawy majątku, czynszów komunalnych, zajęcia pasa drogowego, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłat za wycinkę drzew i innych drobnych wpływów. Znaczącą, bo stanowiącą 10,7 proc. ogólnej kwoty dochodów bieżących, tj. 3.700.000,00 zł, jest opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłaty te po raz pierwszy gmina uzyskuje od kwietnia 2014 r. także od podmiotów niezamieszkałych na jej terenie, a prowadzących działalność gospodarczą.
Wpływy do budżetu na 2016r. oszacowano na podstawie deklaracji złożonych przez korzystających z systemu oraz wysokości realizowanych wpływów z tego tytułu w trzech ostatnich kwartałach 2015 r. Ponad 19,5 proc. wpływów bieżących do budżetu stanowią udziały w podatkach od osób fizycznych (Pit) – 3.480.615,00 zł i prawnych (Pit) – 62.917,00 zł oraz subwencja oświatowa – 3.165.502,00 zł. Gmina Mielno planuje również w swoim budżecie dochody majątkowe, które stanowią ok. 15,9 proc. ogólnej kwoty dochodów. Dotacje na zdania inwestycyjne zaplanowano na łączną kwotę 3.684.400,00 zł, dochody ze sprzedaży majątku na kwotę 2.740.000,00 zł.
Na co wydamy?!Projekt budżetu gminy na 2016 r. został sporządzony w oparciu o wnioski złożone przez jednostki organizacyjne gminy, pracowników gminy – w zakresie zadań realizowanych przez Urząd Gminy w Mielnie, jednostki pomocnicze – Sołectwa, komisje Rady Gminy, jednostki zewnętrzne oraz mieszkańców.
Wszystkie wnioski zostały wnikliwie rozpatrzone, na ich podstawie ustalono priorytety wydatków bieżących oraz inwestycyjnych z uwzględnieniem możliwości finansowych budżetu gminy. Wydatki bieżące zabezpieczają prawidłową realizację zadań obligatoryjnych własnych i zleconych. Na transport i łączność (pod tym określeniem kryją się także wydatki m.in. na budowę nowych dróg przeznaczono prawie 11 proc. budżetu(4 763 380 zł). Na oświatę i wychowanie samorząd przeznaczy blisko 20 proc. budżetu tj. 8 651 915 zł, pomoc społeczna pochłonie prawie 7 proc., tj. 3 097 200 zł, a gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 859 101 zł, czyli 22 proc. wydatków. Wydatki na kulturę fizyczną oraz kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego sięgaj ponad 5 proc.budżetu, co daje kwotę ponad 2 650 tys. zł.

Tekst: „Życie Gminy”-Bezpłatny biuletyn informacyjny Gminy Mielno / Styczeń 2016 / numer 1 (13)

 

 

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Connecting to %s