Mielno bez korków ?

sygnalizacja-swietlna        

Mielno jako gmina turystyczna boryka się z szeregiem sezonowych problemów, m.in. korkami ulicznymi. Z próbą rozwiązania problemu nadeszła Rada Gospodarcza ( ciało opiniodawczo-doradcze Wójta, mające wspierać władze w działaniach na rzecz poprawy sytuacji gminy i jej mieszkańców m.in. w zakresie stwarzania coraz lepszych warunków rozwoju lokalnych firm czy zmniejszania bezrobocia). Oto kilka słów w powyższej sprawie:

Z końcem sezonu letniego na wysokości sklepu „Biedronka” zainstalowana została sygnalizacja świetlna przy przejściu dla pieszych.

Wprowadzenie takiego rozwiązania usprawniło ruch pojazdów, co spowodowało, że centrum Mielna zostało „odkorkowane”.  Jak udało się przeprowadzić proces zainstalowania sygnalizacji i dlaczego nie dokonano tego wcześniej? Aby odpowiedzieć na tak zadane pytanie należy przypomnieć najistotniejszy fakt –  Mielno od zawsze było zakorkowane w okresie wakacyjnym.

Jednak ostatni sezon był wyjątkowy, gdyż większa ilość wczasowiczów przyjechała wypoczywać nad Bałtyk, rośnie ilość posiadaczy aut, społeczeństwo jest mobilne i rezygnuje z podróżowania komunikacją  publiczną,  zmieniono organizację ruchu w centrum miejscowość. Dlatego podejmowane były rozmaite próby ulepszenia komunikacji w samym sercu miejscowości.  Niestety wyczekiwana poprawa nie nastąpiła.

Rozważano również inne warianty rozwiązania tej kwestii m.in.:

– budowę kładki dla pieszych nad jezdnią (bardzo droga i technicznie trudna od realizacji opcja),

– nową trasę wjazdu do Mielna (daleka przyszłość i ogromne koszty),

– sygnalizację świetlną przy przejściu dla pieszych w sąsiedztwie sklepu „Biedronka” (najbardziej racjonalne rozwiązanie, jednak ryzykowne, gdyż mogło nie spełnić oczekiwań kierowców i turystów)

Determinacja Pani Wójt Gminy, aby rozwiązać problem zakorkowania głównej ulicy sprawiła, że bolączką tą zajęło się m .in. moje Biuro Projektowe.  O merytoryczne wsparcie poprosiliśmy także Pana Grzegorza Stanulę z ZWiK Unieście. Firma elektryczna Ryszarda Dranikowskiego wykonała zasilanie elektryczne dla sygnalizacji.

Gmina otrzymała również zapewnienie, iż inwestycję sfinansuje Jeronimo Martins Polska S.A., właściciel sieci Biedronka.

I tak w ciągu kilku dni przed tzw. długim weekendem sierpniowym udało się znaleźć firmę z Gdańska (ELDRO), która zainstalowała tymczasową sygnalizację. Testowanie tego rozwiązania dało bardzo dobre efekty i usprawniło ruch uliczny w centrum  miejscowości.

Firma ELDRO wspólnie z prowadzonym przeze mnie Biurem  w sposób profesjonalny i z dużym zaangażowaniem podjęła się wykonania instalacji. I tak w ciągu jednej nocy uruchomiono sygnalizację.

Dodatkowo ważnym jest fakt, iż Zaangażowanym w projekt osobom oraz gospodarzowi gminy należą się podziękowania za determinację i szybkość działania. Jest plan aby w  przyszłym sezonie także funkcjonowała sygnalizacja, gdyż okazała się korzystnym rozwiązaniem. Czy będzie to sygnalizacja stała, czy czasowa zdecydują względy finansowe.

 

           Zdzisław Baranowski

                Przewodniczący Rady Gospodarczej przy Wójcie gm. Mielno

Reklamy

Jesienne prace nie tylko w ogródku

Jesień to czas zbiorów natury a w samorządzie-„plonów” działań pierwszego półrocza. Odnosząc się do porównań rodem „z ogródka”, jesień to też czas tworzenia zapasów. W samorządowym ogródku-czas tworzenia zapasów w postaci przymiarek do budżetu na rok kolejny.

Po sezonie letnim od września do końca października odbyły się trzy sesje -jeszcze -Rady Gminy Mielno.

Radni pytali-pracownicy urzędu odpowiadali. Pytania padały o sprawy bieżące, realizowane i planowane inwestycje, i wiele innych. W programie sesji omówiono między innymi:

  • adaptację pomieszczeń szkolnych na ośrodek zdrowia w Sarbinowie wraz z projektem zagospodarowania terenu przy szkole i udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych, dla których odbyły się również konsultacje z radą pedagogiczną szkoły. Całość zadania będzie kosztowała około 1.700.492zł. Inspektor ds. komunalnych przedstawił radnym w formie audiowizualnej zmiany zaprojektowane w szkole w Sarbinowie, m.in. przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części budynku szkoły podstawowej na ośrodek zdrowia, zmianę istniejącego placu zabaw, budowę infrastruktury technicznej, wiaty śmietnikowej, parkingu i zjazdu z uli. Nadmorskiej 27.
  • zakończonym etapie budowy  stadionu w Mielnie, obiekt jest oddany do użytkowania. Pozostała jeszcze kwestia wyposażenia budynku. Część sportowa, szatnia, magazynki już są- zaczął się sezon piłkarki i to podstawowe wyposażenie zostało przez gminę zakupione. Wkrótce znajdzie się również w budynku stadionu nagłośnienie, wyposażenie sali konferencyjnej, szatni i dodatkowego pomieszczenia (radni dokonali również wizji lokalnej budynku stadionu).
  • trwających ze starostą koszalińskim ustaleń w sprawie drogi Gąski-Paprotno. Wspólnie z Powiatem Koszalińskim zadania inwestycyjne będzie realizowane pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej  nr 3504Z w miejscowości Gąski od m. Paprotno (skrzyżowanie z drogą gminną) do granicy obrębu ewidencyjnego Gąski oraz drogi Nr 3544Z od skrzyżowania z drogą Nr 3504Z do granicy Gminy Mielno.
  • przejęcia przez Gminę Mielno od Powiatu Koszalińskiego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa odcinka chodnika wzdłuż dróg powiatowych nr 3504Z oraz 3505Z  m. Niegoszcz wraz z odwodnieniem”. W tym roku wykonany zostanie projekt techniczny , w następnym -realizacja  długo wyczekiwanego w tym niebezpiecznym miejscu chodnika.
  • szczepieniach dla mieszkańców gminy w ramach programu bezpłatnych szczepień na rok 2017. Udział w programie jest dobrowolny. Całkowity koszt wieloletniego programu wynosi 60tys.zł. i obejmuje lata 2017 – 2022. W roku bieżącym z bezpłatnych szczepień nasi mieszkańcy mogli skorzystać z zakresu grypy, pneumokokom, brodawczakiem ludzkim HPV oraz programu profilaktyki raka gruczołu krokowego.
  • rozpatrzeniu informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mielno oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 roku. Jak wynika ze sprawozdania, plan dochodów został wykonany w ponad 53% a wydatki na poziomie 35%.
  • rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Doraźnej Komisji do Spraw Przeciwdziałania Lokalizacji Elektrowni Atomowej w Gminie Mielno za okres od 2012 do 2016 roku- w związku z decyzją wojewody zachodniopomorskiego wycofującą pozwolenie na budowę atomowego obiektu, Komisja  wykonała z sukcesem już swoje zadania i została tym samym rozwiązana.
  • Rozpatrzeniu informacji o priorytetach budżetowych oraz o kierunkowych założeniach do projektu budżetu gminy na 2017 rok. Priorytety powinny być tymi kamieniami milowymi i powinny być możliwe do zrealizowania, w tym roku priorytetów jest pięć : pierwszy, to jest przebudowa drogi Gąski – Paprotno, drugi to przebudowa drogi dojazdowej  do grodziska w Mielnie, trzeci- przebudowa ul. Spokojnej w Mielnie, czwarty- adaptacja pomieszczeń szkolnych na ośrodek zdrowia w Sarbinowie, a piąty- budowa Centrum Kultury w Mielnie. Sesje listopadowe i grudniowe przyniosą ze sobą kolejne etapy prac nad budżetem na rok 2017.
  • przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów osiedli miasta utworzonego z miejscowości Mielno i Unieście. Wśród radnych padło również pytanie, czy w planie pracy komisji jest opracowanie statutów dla sołectw w Gąskach? W odpowiedzi Pani Wójt usłyszeliśmy, iż statuty te zostały już uchwalone i wybory  nowych sołtysów odbędą się w styczniu 2017r.,  by nowe sołectwa mogły wraz z nowym budżetem zadysponować również swoimi wyodrębnionymi środkami .

Głos zabrała również ad hoc sama Pani Wójt: „Gmina stoi mocno, rozwija się  i otrzymuje kolejne różne nagrody. Powiem szczerze, że ten rok jest wyjątkowy  i dla mnie i dla gminy Mielno, która  kończy swoją karierę jako gmina wiejska, a od 1 stycznia 2017 roku będzie gminą miejsko- wiejską.  Ogrom tych sukcesów w tym roku  mnie bardzo satysfakcjonuje, mam nadzieję, że państwa również.  Kolejny raz otrzymaliśmy nagrodę  Lidera  Współpracy  Samorządowej. Dzięki naszym stowarzyszeniom  i zaangażowaniu mieszkańców  i państwa radnych. Przede wszystkim naszych pracowników. Należy się wyróżnienie  pani Lidii Sztymie, pani Katarzynie Snoch, Piotrowi Mazurkowi,  mojemu zastępcy panu Dominikowi Gonetowi, którzy tą sekcję rozwijają i starają się bardzo mocno współpracować  i pomagać organizacjom. kolejna bardzo ważna nagroda, jest to nagroda Wspólnoty. Rzeczpospolitą i Wspólnotę są to czasopisma, które państwo znacie. Za to nie płacimy. To są  bardzo obiektywne sondaże i obejmują wszystkie gminy, miasta, powiaty  w całej Polsce.  Za wydatki inwestycyjne samorządów  za lata 2013. 2014, 2015 rok  otrzymaliśmy 9 miejsce. Jesteśmy w pierwszej  dziesiątce. Ogromne wyróżnienie. Dziękuję  całej sekcji inwestycji. Na razie podziękowania, to bardzo cieszy, że dostaliśmy takie wyróżnienie. Jak dużo musieliśmy się starać i dużo zrobić, aby takie wyróżnienie  otrzymać.  Początek działań, które  pan Piotr Mazurek zapoczątkował, o tym też mi powiedział pan doktor Kosiński. Od wielu lat  promujemy  bezpłatne szczepienia dla naszych mieszkańców przeciwko grypie. Zostaliśmy liderem  z zakresu profilaktyki grypy. Też dziękujemy sekcji. Ostatnie wyróżnienie. Jest to inicjatywa szkoły związana z wolontariatem. Chodzi głównie o gimnazjum, o integrację.  Nasze gimnazjum, będzie wśród 2.500 gimnazjum pokazywane. Duże podziękowania dla pani Lidii Wiśniewskiej. Cały czas wspiera dzieci, cały czas pokazuje, jak warto uczestniczyć w wolontariacie i pomagać.”

Zgodnie z porządkiem obrad w trybunie obywatelskiej również pojawiły się wystąpienia. Wiceprezes  Stowarzyszenia Forum Samorządowego Nasza Gmina,
Alicja Matusewicz chciała się podzielić informacją, że w tym roku  23-24 września  członkowie stowarzyszenia i wolontariusze wzięli udział  w zbiórce żywności  „Podziel się kromką chleba”. Z kolei Prezes Stowarzyszenia 16-ty Południk z Chłopów, Ewa  Drążkowska opowiedziała o tym, jak 16-ty Południk miał przyjemność reprezentować  gminę na dożynkach powiatowych zdobywając parę nagród.